CURS MANAGEMENT DE PROIECT

Consiliul Local Topliţa, Biblioteca Municipală „George Sbârcea” Topliţa şi
Project Activ Iaşi desfăşoară

CURS MANAGEMENT DE PROIECT

acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi CNFPA,

din 4 octombrie 2010, în TOPLIŢA; cursul oferă posibilitatea acumulării cunoştinţelor necesare managementului unui proces de formare – identificarea nevoii de instruire, planificare, marketingul formării, organizare - şi dezvoltării abilităţilor de proiectare, derulare, evaluare şi revizuire a programelor de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale necesare diferitelor instituţii specializate sau la locul de muncă prin folosirea unei game variate de metode de instruire şi de implicare a participanţilor.

Data limita de înscriere este 30 septembrie 2010 !
REDUCERE EXCEPŢIONAL Ă DE TAXE 60 % = 530 RON = 90 ORE !!!

Cui se adresează programul?
persoanelor interesate în a dobândi statutul de personal calificat ca Manager de Proiect, din orice domeniu, scopul: accesarea Instrumentelor Financiare Structurale Europene sau naţionale

Structura programului (16 module).
 Introducere în Managementul Proiectelor
 Cadrul conceptual al Managementului Proiectelor.Iniţierea Proiectelor.
Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectelor
 Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
 Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
 Managementul riscurilor
 Managementul echipei de proiect
 Managementul comunicării în cadrul proiectului

Acte pentru inscriere
a.Copie după Cartea de identitate
b.Copie după Certificatul de naştere
c.Copie după Certificatul de căsătorie (unde este cazul)
d.Copie după diploma/adeverinţa de absolvire a ultimei instituţii de
învăţământ

Pentru a beneficia de reduceri: pentru bugetari-adeverinţă de la locul de muncă

În ce constau examenele?

- promovarea unui test scris de tip grilă
- elaborarea şi depunerea unui proiect
- susţinerea proiectului în prezenţa Comisiei de examinare desemnată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

Ce fel de certificate se eliberează în urma promovării examenelor de absolvire?

Certificate de absolvire emise impreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitaţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului recunoscute oficial pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale (inclusiv în celelalte 26 state ale Uniunii Europene), însotiţe de un certificat descriptiv menţionând competenţele dobândite.

Inscrierile se fac la BIBLIOTECA MUNICIPALA "GEORGE SBARCEA"
tel: 0266341237
e-mail bibliotecatoplita@yahoo.com

Comentarii