Schimbare legislativa privind angajarea conventie civila

OUG 58/2010. Venituri din conventii civile. Contributii
Share |
Cuvinte cheie: O.U.G nr.58/2010, codul fiscal, ordonanta de urgenta

107 documente OBLIGATORII pentru firma dvs.!

Vi le oferim deja redactate, gata pentru a fi completate si printate!Intrebare:

Lucrez la o asociatie nonprofit care are ca domeniu de activitate
organizarea la cerere, a cursurilor de calificare a adultilor in diverse
meserii. Pentru desfasurarea activitatii de formare a adultilor, se
incheie contracte de conventii civile cu formatorii, pentru durata
fiecarui curs in parte. Conform declaratiilor pe proprie raspundere,
acestia au in majoritatea cazurilor si statutul de angajati cu contracte
individuale de munca, la alte institutii. In baza acestor declaratii,
pana la data de 30.06.2010 nu s-a retinut pe statul de plata a
indemnizatiei decat impozitul pentru conventii civile.

Intrebarea mea este daca incepand cu platile efectuate dupa 01.07.2010 ar trebui sa se retina si sa se vireze si contributiile sociale, asa cum reiese din OUG
58/2010, Art. III, alin. 2, si daca acestea pot fi considerate venituri
de natura profesionala avand in vedere urmatoarele:
- Activitatea se desfasoara la sediul beneficiarului si folosind baza
materiala a acestuia
- Programul de instruire este impus de catre beneficiar ( numarul orelor
de curs si programul de desfasurare)

De- asemenea, pentru evaluarea cursantilor in vederea obtinerii
certificatelor de calificare se incheie contracte de conventie civila cu
expertii desemnati. Pentru fiecare examen in parte si pentru cateva ore
cat dureaza acesta. Intrebarea mea este valabila si pentru acest caz

Raspuns:

Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale defineste, la art.1 alin.(1), veniturile de natura profesionala, ca fiind veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat activitatile definite ca dependente potrivit art. 7 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, activitati desfasurate de aceasta persoana in afara unei relatii de angajare.

Potrivit alin. (2), nu constituie venituri de natura profesionala in intelesul alin.(1) urmatoarele:
a) veniturile din cedarea folosintei bunurilor;
b) veniturile din investitii;
c) veniturile din pensii;
d) veniturile din activitati agricole;
e) veniturile din premii si din jocuri de noroc;
f) veniturile din transferul proprietatilor imobiliare;
g) veniturile din alte surse, definite conform art. 78 alin. (1) lit. a)-d) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si veniturile realizate primite de persoanele fizice din vanzarea bunurilor in regim de consignatie.

Totodata, persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cat si persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii nu le sunt aplicabile prevederile art. III din ordonanta de urgenta.

Asadar, prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 se aplica oricarei activitati desfasurate in afara unei relatii de angajare cu exceptia celor prevazute la alin.(2) al art.1 si a persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cat si persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii.
Asa fiind, veniturile obtinute, incepand cu data de 01.07.2010, in baza unei conventii civile de prestari servicii intra sub incidenta art. III din O.U.G nr.58/2010 cu exceptiile mai sus prevazute. In consecinta, beneficiarul veniturilor datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate in conditiile prevazute de Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010.

Din punct de vedere al aplicarii art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 este lipsit de relevanta faptul ca activitatea se desfasoara sau nu la sediul beneficiarului si folosind baza materiala a acestuia sau ca programul de instruire este impus sau nu de catre beneficiar.

Aceste aspecte au relevanta in ceea ce priveste reconsiderarea activitatii ca fiind activitate dependenta. Consecinta reconsiderarii activitatii ca fiind dependenta este aceea ca impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.

Codul fiscal la art.7 alin. (1) defineste activitate dependenta ca fiind orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

La pct. 2.1 al aceluiasi articol se prevede ca, orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea;
c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
d) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, cat si alte cheltuieli de aceasta natura;
e) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit;
f) orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii.

Normele metodologice de plicare a Codului fiscal astfel cum au fost modifcate prin H.G. nr.791/2010 stabilesc ca o activitate poate fi reconsiderata, potrivit criteriilor prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal, ca activitate dependenta, in cazul in care raportul juridic in baza caruia se desfasoara activitatea nu reflecta continutul economic al acestuia.
Adauga acest articol in site-ul tau < blockquote >

Comentarii