Luna decembire este si luna marilor evenimente naţionale

1 decembrie 1918
Ziua în care s-a vestit lumii, prin hotărârea Adunării Naţionale de la Alba Iulia, Unirea tuturor românilor sub sceptrul Regelui dezrobitor Ferdinand I.
Unirea trebuie înfăţişată totdeauna, potrivit adevărului istoric- ca urmare firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora acest popor de eroi şi mucenici a izbutit să-şi apere cu uimitoare stăruinţă "sărăcia şi nevoile şi neamul", rămânând împotriva tuturor năvălirilor barbare şi vremelnicelor stăpâniri străine, în cea mai strânsă legătură cu pământul strămoşesc în care, ca într-un liman de mântuire, şi-a, şi-a putut adăposti traiul de-a lungul vremilor de urgie.
Astfel, statul român, întregit în forma lui de astăzi, trebuie preţuit ca unul dintre cele mai statornice, având temeri adânci şi nezguduite în alcătuirea geografică a pământului strămoşesc, în firea poporului român, şi în trăinicia lui nepilduită, în legăturile lui sufleteşti întărite prin unitatea aceluiaşi grai, aceleaşi credinţe, aceloraşi datini şi obiceiuri, în asemănarea nedesminţită a întocmirilor şi aşezămintelor moştenite din bătrâni şi , mai presus de toate, în puterea morală a conştiinţei naţionale, fără de care ar fi şubrede şi nesigure toate celelalte temeiuri.
Vă invităm la inspiraţie, inspiraţie de carte, căci zilele acestea , la bibliotecă vă aşteaptă Expoziţia de carte istorică cu tematica 1 Decembrie, Ziua Naţională a României.
Dintre acestea vă sugerăm:
Vasile Netea- O zi din viaţa Transilvaniei
Neagu Giuvara- O istorie a romanilor povestită celor tineri
Florin Constantiniu O istorie sinceră a poporului român

Comentarii