Regulament concurs referate

REGULEMENT

CONCURS DE LECTURA 2009
1 Se vor întocmi referate din bibliografia aflată la Biblioteca Municipală “George Sbârcea” Topliţa.
2 Comisia de evaluare va fi formată din profesorii titulari de la cele 3 licee din Topliţa, evaluarea va fi ţinută secretă până la data de 22 septembrie, cand se vor deschide lucrările, de faţă cu toţii cei care participă la evaluare, copii şi profesori.
3 Lucrările trebuie redactate cu cerneală albastră, scris de tipar( litere mici), sau la calculator, caractere 12-14, minim 2 pag, maxim 4 pagini.
4 Se pot înscrie până la 10 elevi, clase liceale.
5 Pentru tema Mary Shelly lucrările pot fi redactate şi în limba engleză, în rest referatele trebuie scrise în limba română.
6 Se vor descalifica lucrările care sunt copiate de pe internet.
7 Rezultatele se vor publica şi pe blogul bibliotecii.
< blockquote >

Comentarii